GENERALNY WYKONAWCA

Jako Generalny Wykonawca przy pomocy współpracujących z nami podwykonawców, zobowiązujemy się zapewnić realizację całości robót budowlanych niezbędnych do wykonania inwestycji, gwarantując przy tym profesjonalne i efektywne przeprowadzenie procesu budowlanego.

Do naszych obowiązków tym zakresie należy: