NADZÓR INWESTYCYJNY

Reprezentowanie Inwestora na budowie oznacza w praktyce wykonywanie powierzonych przez Inwestora zadań. Nadzór inwestycyjny ma na celu kontrolowanie wykonywanych prac w kontekście technologicznym, technicznym jak i prawnym.

Przekazywanie i zatwierdzenie każdej kolejnej fazy budowy, poprzez kontrolę wykonywanych zadań w zakresie zgodnym z wytycznymi projektu, jest niezbędnym elementem nadzoru inwestycyjnego. Nadzór inwestycyjny należy stosować, gdy inwestor potrzebuje dodatkowej pomocy, która ma kluczowe znaczenie w trakcie skomplikowanych etapów budowy.

Nadzór inwestycyjny obejmuje: