DORADZTWO W ZAKRESIE MARKETINGU

Naszym zadaniem jest pomagać firmom w ich drodze ku podnoszeniu skuteczności działania. Jesteśmy zarówno zmotywowani przy współpracy z przedsiębiorstwami będącymi w fazie dynamicznego rozwoju jak i z tymi, które przeżywają kłopoty rynkowe. Wszelkie nasze prace i analizy są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb konkretnej firmy, po wcześniejszym zbadaniu jej sytuacji na rynku, sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa i jego otoczenia na rynku.

Dzięki współpracy z nami, firmy uzyskują obiektywne spojrzenie z zewnątrz organizacji na swoje "wczoraj, dziś i jutro". Zakresem analiz i rekomendacji mogą zostać poddane między innymi:

Pomagamy firmom opracować strategię niezbędną w danym momencie rozwoju przedsiębiorstwa oraz szkolenia kierownictwa w celu skutecznego wdrożenia tych strategii.