NADZÓR BANKOWY I FINANSOWY

Ten zakres naszej działalności skierowany jest do instytucji finansowych jak banki, fundusze unijne oraz fundusze finansowe udzielające środków finansowych inwestorom realizującym swoje projekty na rynku nieruchomości. Usługa ta pozwala ograniczyć ryzyko kredytowe poprzez systematyczne dostarczanie rzetelnych informacji dotyczących stanu projektu oraz przebiegu finansowania inwestycji przez te instytucje.


Usługa nadzoru bankowego i finansowego obejmuje: