ANALIZA TECHNICZNA

Przygotowujemy raporty Analizy Technicznej, które maja na celu zgromadzenie jak największej ilości informacji o danym Zadaniu Inwestycyjnym, a następnie na ich podstawie przygotowujemy dokładne analizy dotyczące wszystkich aspektów technicznych jego funkcjonowania. Analizy techniczne wykonuje się zwykle przed zakupem budynku, co pozwala na podjecie decyzji przez potencjalnych kupujących.


Do sporządzenia analizy technicznej niezbędny jest: